Teori Barn & t.o.m 9 kup

Gen-Choi-Photos-037

TaeKwon-Do är en koreansk kampsport som grundades av general Choi Hong Hi.

11 april 1955 blev sporten officiell.

TaeKwon-Do:s mål:

1. Artighet
2. Ärlighet
3. Uthållighet
4. Självkontroll
5. Okuvlig anda

TaeKwon-Do:s ed:

1. Jag skall följa Taekwon-Do´s regler
2. Jag skall respektera instruktörer och seniorelever
3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do
4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa
5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Ställningar:

De vanligaste ställningarna som förekommer i Tul och när man bugar in.

Charyot sogi – En knytnäve skall komma ner mellan stortårna, hälarna ihop.

 

Junbi sogi – Parallell redoställning

 

Annun sogi

 

Gonnun sogi

 

Niunja sogi

nivåer

Slag – Jirugi

Spark – Chagi

Blockering – Makgi