Teori

Graderingsreglemente

From White Belt to Black belt

Bältessystem för Kup-grader

kupsystem

Taekwon-do ́s sammansättning (Taekwon-do Goosung)

Taekwon-do är sammansatt av följande fem träningsdelar:

  1. Grundtekniker (Gibon Yonsup).
  2. Redskapsträning/träning av kroppen (Dallyon)
  3. Mönster (Tul)
  4. Sparring (Matsogi)
  5. Självförsvar (Hosinsul)

Betydelse av bältesgrader

Vitt      Står för oskyldighet, då en nybliven elev inte har någon kunskap om TKD.

Gult     Står för den jord som en växt slår rot i, grunden för TKD läggs vid detta tillfälle.

Grönt   Står för utvecklingen av växten, så som skickligheten i TKD utvecklas.

Blått     Står för himlen som växten sträcker sig mot då den utvecklas till ett träd, då TKD träningen fortsätter.

Rött     Står för fara, uppmanar till kontroll hos eleven och varnar motståndaren att hålla ett behörigt avstånd.

Svart    Motsatsen till vitt, därför påvisar detta mognad och behärskande av TKD. Det talar även om att bäraren är motståndskraftig mot mörker och rädsla.

Koreansk räkning

Ett     =   Hana                Sex    =   Yohsot

Två    =   Dool                  Sju    =   Ilgop

Tre     =   Set                   Åtta   =   Yodol

Fyra   =   Net                   Nio    =   Ahop

Fem   =   Dasot                Tio    =   Yaul

 

Ställningar

Charyot sogi – En knytnäve skall komma ner mellan stortårna, hälarna ihop.

 

Junbi sogi

 

Annun sogi

 

Gonnun sogi

 

Niunja sogi

 

Moa sogi

 

Gojung sogi

 

Soojik sogi

 

Dwitbal sogi

 

Nachuo sogi
Guburyo sogi  Enbensställning med upplyfta benets knä utvikt åt sidan (Won-Hyo)
Waebal Sogi   Enbensställning med upplyfta benets knä rakt fram (Po-Eun)
Sasun sogi      Diagonal annun sogi (Juche)